Thôn Ấp Phú, xã Quang Vinh, huyện Ân Thi, tỉnh Hưng Yên

225,000,000₫

Mô tả

  • Tài sản bán đấu giá: Toàn bộ quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất tại thửa đất số 127, tờ bản đồ số 04, diện tích 200m2, mục đích sử dụng: Đất ONT, thời hạn sử dụng: Lâu dài; nguồn gốc sử dụng: Nhà nước giao đất có thu tiền QSD đất năm 2011 tại địa chỉ: Thôn Ấp Phú, xã Quang Vinh, huyện Ân Thi, tỉnh Hưng Yên theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số BE 828193; số vào sổ cấp giấy chứng nhận: CH 00052 - QSD/QĐ 4051 H.AT - 2011 do UBND huyện Ân Thi cấp ngày 11/11/2011 cho ông Nguyễn Văn Hanh.

Sản phẩm khác