Tài sản khác

Hiển thị 1–6 của 15 kết quả

Người có tài sản: Tổng Công ty Thép Việt Nam – Công ty cổ phần (VNSTEEL)
Giá khởi điểm: 78.853.574.122
Thời gian tổ chức cuộc đấu giá: 10h00 ngày 19/01/2023
ĐẤU GIÁ
Người có tài sản: Tổng Công ty Lâm nghiệp Việt Nam – Công ty cổ phần (VINAFOR)
Giá khởi điểm: 19.863.533.250 đồng (Bằng chữ: Mười chín tỷ, tám trăm sáu mươi ba triệu, năm trăm ba mươi ba ngàn, hai trăm năm mươi đồng).
Thời gian tổ chức cuộc đấu giá: 10h00 ngày 24/03/2022.
ĐẤU GIÁ
Người có tài sản: Cục Phát hành và Kho quỹ - Ngân hàng Nhà nước Việt Nam - Địa chỉ: Số 49 Lý Thái Tổ, phường Tràng Tiền, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội.
Giá khởi điểm: 56.940.872.000 đồng (Bằng chữ: Năm mươi sáu tỷ, chín trăm bốn mươi triệu, tám trăm bảy mươi hai nghìn đồng).
Thời gian tổ chức cuộc đấu giá: 09h30 ngày 29/12/2021.
ĐẤU GIÁ
Người có tài sản: Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - BIDV.
Giá khởi điểm: 86.000.000.000 đồng (Bằng chữ: Tám mươi sáu tỷ đồng).
Thời gian tổ chức cuộc đấu giá: 14h00 ngày 19/05/2021.
ĐẤU GIÁ
Người có tài sản: Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam - Chi nhánh Cầu Giấy (Agribank – Chi nhánh Cầu Giấy)
Giá khởi điểm: 12.927.675.432 đồng (Bằng chữ: Mười hai tỷ, chín trăm hai mươi bảy triệu, sáu trăm bảy mươi lăm ngàn, bốn trăm ba mươi hai đồng).
Thời gian tổ chức cuộc đấu giá: 10h00 ngày 16/07/2021
ĐẤU GIÁ
Người có tài sản: Ngân hàng TMCP Hàng hải Việt Nam (MSB). Địa chỉ: 54A Nguyễn Chí Thanh, phường Láng Thượng, quận Đống Đa, TP. Hà Nội.
Giá khởi điểm: 99.531.180.000 đồng (Bằng chữ: Chín mươi chín tỷ, năm trăm ba mươi mốt triệu, một trăm tám mươi ngàn đồng). Toàn bộ các loại thuế, phí và chi phí phát sinh liên quan đến việc chuyển nhượng tài sản đấu giá, đăng ký biến động sang tên và/hoặc các nghĩa vụ tài chính khác cho các cơ quan, tổ chức có thẩm quyền sẽ do người trúng đấu giá chịu và thực hiện.
Thời gian tổ chức cuộc đấu giá: 14h00 ngày 12/05/2021.
ĐẤU GIÁ