Quyền sử dụng đất diện tích 44.289,2m2tại khu đất hồ sen Hưng Lộc tại xã Hưng Lộc, huyện Thống Nhất, tỉnh Đồng Nai

Giá khởi điểm: 145.822.191.000 đồng