01 xe ô tô con BKS: 30F-562.08, nhãn hiệu: Mercedes-Benz

Giá khởi điểm: 952.850.000 đồng (Bằng chữ: Chín trăm năm mươi hai triệu, tám trăm năm mươi nghìn đồng)