Bất động sản

Hiển thị 1–6 của 51 kết quả

Người có tài sản: Công ty cổ phần Đầu tư và Quản lý bất động sản IDJ
Giá khởi điểm: Chi tiết tại Danh mục tài sản đính kèm
Thời gian tổ chức cuộc đấu giá: Bắt đầu từ 09h00 ngày 11/08/2023
ĐẤU GIÁ
Người có tài sản: Công ty cổ phần Đầu tư và Quản lý bất động sản IDJ
Giá khởi điểm: Theo Danh mục tài sản đính kèm thông báo đấu giá.
Thời gian tổ chức cuộc đấu giá: Bắt đầu từ 09h00 ngày 10/07/2023
ĐẤU GIÁ
Người có tài sản: Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội (SHB)
Giá khởi điểm: 6.176.900.000 đồng (Bằng chữ: Sáu tỷ, một trăm bảy mươi sáu triệu, chín trăm nghìn đồng)
Thời gian tổ chức cuộc đấu giá: Từ 10h00 ngày 13/06/2023
ĐẤU GIÁ
Người có tài sản: Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) – Chi nhánh Hoài Đức
Giá khởi điểm: 5.533.000.000 đồng (Năm tỷ, năm trăm ba mươi ba triệu đồng chẵn)
Thời gian tổ chức cuộc đấu giá: 10h00 ngày 09/06/2023
ĐẤU GIÁ