02 QSD Đ và tài sản gắn liền với đất tại Lô 7.1 và Lô 7.2 phường Phước Mỹ, quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng

Giá khởi điểm: