Quyền sử dụng đất diện tích 5.007,5 m2 tại thửa đất số 19, tờ bản đồ số 22, phường Tân Hiệp, TP Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai

Giá khởi điểm: 154.370.533.000 đồng