Hàng hóa, máy móc thiết bị

Hiển thị 1–6 của 8 kết quả

Người có tài sản: SHB
Giá khởi điểm: 15.200.000 đồng
Thời gian tổ chức cuộc đấu giá: Đã bán đấu giá thành công
ĐẤU GIÁ
Người có tài sản: Đài truyền hình Việt Nam
Giá khởi điểm: 30.000.000 đồng
Thời gian tổ chức cuộc đấu giá: Đã bán đấu giá thành công
ĐẤU GIÁ
Người có tài sản: Ngân hàng TMCP Quân Đội
Giá khởi điểm: 6.860.000.000 VNĐ
Thời gian tổ chức cuộc đấu giá: Đã bán đấu giá thành công
ĐẤU GIÁ
Người có tài sản: Ngân hàng TMCP Quân Đội
Giá khởi điểm: 850.000.000 đồng
Thời gian tổ chức cuộc đấu giá: 14h00 ngày 26/11/2018
ĐẤU GIÁ
Người có tài sản: Ngân hàng TMCP Phát Triển TP.HCM
Giá khởi điểm: 1.023.522.500 VNĐ
Thời gian tổ chức cuộc đấu giá: 14h00 ngày 08/11/2018
ĐẤU GIÁ
Người có tài sản: Công ty TNHH MTV thuỷ điện Trung Sơn.
Giá khởi điểm: 1.098.821.643 đồng
Thời gian tổ chức cuộc đấu giá: 09h00 ngày 29/11/2018
ĐẤU GIÁ