quyền sử dụng 34 lô đất ở, với tổng diện tích 2.884,8 m2, tại vị trí quy hoạch điểm dân cư mới thôn Trần Xá, xã Nam Hưng, huyện Nam Sách, tỉnh Hải Dương (đợt 2).

Giá khởi điểm: