Nội quy cuộc đấu giá:

Tham khảo: mô tả công việc nhân viên đấu thầu tại timviec365.com

– Người tham gia đấu giá chỉ được cử 01 (một) người đại diện hợp pháp tham gia buổi đấu giá, trả giá tại buổi đấu giá.

– Người tham gia đấu giá phải đến đúng giờ theo Thông báo, trường hợp đến muộn sau 15 phút kể từ khi Đấu giá viên kiểm tra, điểm danh, chốt danh sách những người tham gia đấu giá xong mà không thuộc trường hợp bất khả kháng thì được xử lý theo quy định của pháp luật.

– Người tham gia đấu giá phải mang theo bản chính Chứng minh thư nhân dân/Căn cước công dân/Hộ chiếu; Giấy ủy quyền/ Giấy giới thiệu hợp pháp và Giấy xác nhận đã nộp tiền đặt trước để xuất trình trước khi bắt đầu buổi đấu giá khi được yêu cầu.

– Người tham gia đấu giá không được trao đổi với người khác, không được sử dụng điện thoại di động và các phương tiện thông tin truyền thông khác để trao đổi trong cuộc đấu giá;

– Đại diện người có tài sản đấu giá tham dự buổi đấu giá giá phải mang theo Giấy giới thiệu/ Văn bản ủy quyền hợp lệ của người có tài sản đấu giá và xuất trình khi được yêu cầu.

– Người tham dự đấu giá, người tham gia đấu giá phải chấp hành nghiêm chỉnh sự điều hành của Đấu giá viên trong buổi đấu giá; không được chụp ảnh, quay phim, ghi âm tại cuộc đấu giá khi chưa được sự đồng ý của Đấu giá viên điều hành.