Quyền sử dụng 47,5m2 đất và tài sản gắn liền trên đất tại địa chỉ: số 6A Nguyễn Thiện Thuật, phường Đồng Xuân, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội

Giá khởi điểm: