19 Quyền sử dụng đất tại: phường Thụy Phương, quận Bắc Từ Liêm, thành phố Hà Nội; phường Túc Duyên, TP. Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên; xã Đại Cương, huyện Kim Bảng và xã Liêm Thuận, huyện Thanh Liêm, tỉnh Hà Nam

Giá khởi điểm: Theo Danh mục tài sản đính kèm thông báo đấu giá.