Quyền sử dụng đất

Hiển thị 1–6 của 7 kết quả

Người có tài sản: Ủy ban nhân dân huyện Nam Sách, tỉnh Hải Dương
Giá khởi điểm:
Thời gian tổ chức cuộc đấu giá: 10/11/2020
ĐẤU GIÁ
Người có tài sản: Trung tâm phát triển quỹ đất tỉnh Đồng Nai
Giá khởi điểm: 48.397.531.000 đồng
Thời gian tổ chức cuộc đấu giá: 06/11/2020
ĐẤU GIÁ
Người có tài sản: Trung tâm phát triển quỹ đất tỉnh Đồng Nai
Giá khởi điểm: 154.370.533.000 đồng
Thời gian tổ chức cuộc đấu giá: 05/11/2020
ĐẤU GIÁ
Người có tài sản: Trung tâm phát triển quỹ đất tỉnh Đồng Nai
Giá khởi điểm: 145.822.191.000 đồng
Thời gian tổ chức cuộc đấu giá: 05/11/2020
ĐẤU GIÁ
Người có tài sản: Trung tâm phát triển quỹ đất tỉnh Đồng Nai
Giá khởi điểm: 5.738.837.490 đồng
Thời gian tổ chức cuộc đấu giá: 05/11/2020
ĐẤU GIÁ