DANH SÁCH NHÂN SỰ CHỦ CHỐT

TT Họ và tên Chức vụ
                         HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN/ BAN GIÁM ĐỐC
1 Lê Văn Hòe Tổng Giám đốc – Chủ tịch HĐTV – Đấu giá viên
2 Hoàng Anh Đức Phó Giám đốc
                                 PHÒNG NGHIỆP VỤ ĐẤU GIÁ
1 Hoàng Anh Đức Trưởng phòng
2 Nguyễn Sơn Trung Phó Tổng Giám đốc – Trưởng CN TP. Hồ Chí Minh – Đấu giá viên
3 Đàm Đức Tâm Đấu giá viên
4 Lưu Thị Cẩm Ly Trưởng nhóm TS Bất động sản
5 Nguyễn Trung Tuyên Trưởng nhóm TS Động sản
6 Nguyễn Văn Chiến Phó Trưởng CN Hải Dương
7 Nguyễn Thị Minh Phương Phó Trưởng CN Cao Bằng
                       PHÒNG KẾ TOÁN – HÀNH CHÍNH TỔNG HỢP
1 Ngô Ánh Tuyết Giám đốc Tài chính – Phụ trách Đối ngoại & CSKH
2 Nguyễn Thị Thu Hương Phó Trưởng phòng
                                       PHÒNG KINH DOANH
1 Đặng Thị Nga Phó Giám đốc Phụ trách Kinh doanh
                                          PHÒNG PHÁP CHẾ
1 Đàm Đức Tâm Phó Giám đốc – Trưởng phòng Pháp chế
                       PHÒNG BỔ TRỢ VÀ QUẢN LÝ DANH MỤC
1 Lê Thị Thanh Nga Trưởng phòng