Quyền sử dụng đất diện tích 11.246 m2 tại thửa đất số 61, tờ bản đồ số 29 TT Trảng Bom, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai

Giá khởi điểm: 48.397.531.000 đồng