Công ty đấu giá hợp danh Sao Việt thông báo công khai Tổng số nhà đầu tư tham gia và Tổng số cổ phần đăng ký mua tài sản

Giá khởi điểm: