Phương tiện vận tải

Hiển thị 1–6 của 111 kết quả

Người có tài sản:
Giá khởi điểm:
Thời gian tổ chức cuộc đấu giá:
ĐẤU GIÁ
Người có tài sản: Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) – Chi nhánh Hoài Đức.
Giá khởi điểm: 517.950.000 đồng (Năm trăm mười bảy triệu, chín trăm năm mươi nghìn đồng)
Thời gian tổ chức cuộc đấu giá: 14h00 ngày 06/06/2023
ĐẤU GIÁ
Người có tài sản: Ngân hàng TMCP Quốc tế Việt Nam (VIB)
Giá khởi điểm: 952.850.000 đồng (Bằng chữ: Chín trăm năm mươi hai triệu, tám trăm năm mươi nghìn đồng)
Thời gian tổ chức cuộc đấu giá: 14h00 ngày 22/05/2023
ĐẤU GIÁ
Người có tài sản: Cục Thi hành án dân sự tỉnh Cao Bằng
Giá khởi điểm: 13.932.900 đồng (Bằng chữ: Mười ba triệu chín trăm ba mươi hai nghìn chín trăm đồng)
Thời gian tổ chức cuộc đấu giá: 14h00 ngày 15/06/2023
ĐẤU GIÁ
Người có tài sản: Ngân hàng TMCP Quốc tế Việt Nam (VIB)
Giá khởi điểm: 824.500.000 đồng (Bằng chữ: Tám trăm hai mươi bốn triệu, năm trăm nghìn đồng)
Thời gian tổ chức cuộc đấu giá:
ĐẤU GIÁ
Người có tài sản: Chi nhánh Công ty TNHH Vận tải KUMHO SAMCO BUSLINES tại thành phố Hà Nội.
Giá khởi điểm: 11.100.000.000 đồng (Bằng chữ: Mười một tỷ, một trăm triệu đồng).
Thời gian tổ chức cuộc đấu giá: 10h00 ngày 13/01/2023.
ĐẤU GIÁ