KẾT NỐI GIÁ TRỊ KHÁCH HÀNG

        Công ty đấu giá hợp danh Sao Việt luôn luôn là doanh nghiệp đi đầu trong lĩnh vực bán đấu giá tài sản, đa dạng về các loại hình tài sản:Tài sản bảo đảm, xử lý nợ của các tổ chức tín dụng;Tài sản kê biên để thi hành án;Tài sản cố định cần thanh lý;Tài sản là quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất.

      Hiện tại công ty đấu giá hợp danh Sao Việt đang là đối tác tin cậy và thường xuyên của các tổ chức tín dụng như: MBBank, TPBank, SHB, HDBank, Agribank, MSB, PVCombank, VIB, VPBank…của các Cơ quan Thi hành án tại thành phố Hà Nội, tỉnh Cao Bằng, tỉnh Hòa Bình…của các đơn vị như: Đài truyền hình Việt Nam, Tổng Cục đường bộ Việt Nam, Tổng công ty lương thực Hà Bắc, Công ty cổ phần Sông Đà 2, Trường Đại học Kinh tế Quốc dân…Cũng như các trung tâm phát triển quỹ đất các tỉnh/thành phố/quận/huyện… như: Trung tâm phát triễn quỹ đất Thanh Hóa, trung tâm phát triển quỹ đất huyện Lương Sơn.

PHƯƠNG TIỆN VẬN TẢI

Người có tài sản: Cục Thi hành án dân sự tỉnh Cao Bằng
Giá khởi điểm: 13.932.900 đồng (Bằng chữ: Mười ba triệu chín trăm ba mươi hai nghìn chín trăm đồng)
Thời gian tổ chức cuộc đấu giá: 14h00 ngày 15/06/2023
ĐẤU GIÁ
Người có tài sản: Ngân hàng TMCP Quốc tế Việt Nam (VIB)
Giá khởi điểm: 824.500.000 đồng (Bằng chữ: Tám trăm hai mươi bốn triệu, năm trăm nghìn đồng)
Thời gian tổ chức cuộc đấu giá:
ĐẤU GIÁ
Người có tài sản: Chi nhánh Công ty TNHH Vận tải KUMHO SAMCO BUSLINES tại thành phố Hà Nội.
Giá khởi điểm: 11.100.000.000 đồng (Bằng chữ: Mười một tỷ, một trăm triệu đồng).
Thời gian tổ chức cuộc đấu giá: 10h00 ngày 13/01/2023.
ĐẤU GIÁ
Người có tài sản: Chi nhánh Công ty TNHH Vận tải KUMHO SAMCO BUSLINES tại thành phố Hà Nội.
Giá khởi điểm: 11.560.000.000 đồng (Bằng chữ: Mười một tỷ, năm trăm sáu mươi triệu đồng)
Thời gian tổ chức cuộc đấu giá: 10h00 ngày 06/01/2023.
ĐẤU GIÁ

BẤT ĐỘNG SẢN

Người có tài sản: Công ty TNHH Quản lý nợ và Khai thác tài sản - Ngân hàng TMCP Quân Đội (MBAMC)
Giá khởi điểm: 7.236.000.000 đồng (Bằng chữ: Bảy tỷ, hai trăm ba mươi sáu triệu đồng)
Thời gian tổ chức cuộc đấu giá:
ĐẤU GIÁ
Người có tài sản: Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Đại La.
Giá khởi điểm: + Tài sản 1: 957.118.800 đồng (Bằng chữ: Chín trăm năm mươi bảy triệu, một trăm mười tám nghìn, tám trăm đồng). + Tài sản 2: 3.115.692.000 đồng (Bằng chữ: Ba tỷ, một trăm mười lăm triệu, sáu trăm chín mươi hai nghìn đồng).
Thời gian tổ chức cuộc đấu giá: - Tài sản 1: + Thời gian tổ chức đấu giá: Bắt đầu từ 09h00 ngày 17/01/2023 cho đến khi xác định được người trúng đấu giá. + Thời gian điểm danh người tham gia đấu giá 09h00 đến 10h00 ngày 17/01/2023. - Tài sản 2: + Thời gian tổ chức đấu giá: Bắt đầu từ 14h00 ngày 17/01/2023 cho đến khi xác định được người trúng đấu giá. + Thời gian điểm danh người tham gia đấu giá 14h00 đến 15h00 ngày 17/01/2023.
ĐẤU GIÁ
Người có tài sản: Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Đại La.
Giá khởi điểm: + Tài sản 1: 1.635.863.100 đồng (Bằng chữ: Một tỷ, sáu trăm ba mươi lăm triệu, tám trăm sáu mươi ba nghìn, một trăm đồng). + Tài sản 2: 2.201.245.000 đồng (Bằng chữ: Hai tỷ, hai trăm linh một triệu, hai trăm bốn mươi lăm nghìn đồng).
Thời gian tổ chức cuộc đấu giá: Bắt đầu từ 09h00 ngày 16/01/2023.
ĐẤU GIÁ
Người có tài sản: Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) – Chi nhánh Ninh Bình
Giá khởi điểm: 20.055.000.000 đồng (Bằng chữ: Hai mươi tỷ, không trăm năm mươi lăm triệu đồng).
Thời gian tổ chức cuộc đấu giá: 14h00 ngày 22/11/2022.
ĐẤU GIÁ

TÀI SẢN CÔNG

Người có tài sản: Ủy ban nhân dân huyện Nam Sách, tỉnh Hải Dương
Giá khởi điểm:
Thời gian tổ chức cuộc đấu giá: 10/11/2020
ĐẤU GIÁ
Người có tài sản: Trung tâm phát triển quỹ đất tỉnh Đồng Nai
Giá khởi điểm: 48.397.531.000 đồng
Thời gian tổ chức cuộc đấu giá: 06/11/2020
ĐẤU GIÁ
Người có tài sản: Trung tâm phát triển quỹ đất tỉnh Đồng Nai
Giá khởi điểm: 154.370.533.000 đồng
Thời gian tổ chức cuộc đấu giá: 05/11/2020
ĐẤU GIÁ
Người có tài sản: Trung tâm phát triển quỹ đất tỉnh Đồng Nai
Giá khởi điểm: 145.822.191.000 đồng
Thời gian tổ chức cuộc đấu giá: 05/11/2020
ĐẤU GIÁ