KẾT NỐI GIÁ TRỊ KHÁCH HÀNG

        Công ty đấu giá hợp danh Sao Việt luôn luôn là doanh nghiệp đi đầu trong lĩnh vực bán đấu giá tài sản, đa dạng về các loại hình tài sản:Tài sản bảo đảm, xử lý nợ của các tổ chức tín dụng;Tài sản kê biên để thi hành án;Tài sản cố định cần thanh lý;Tài sản là quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất.

      Hiện tại công ty đấu giá hợp danh Sao Việt đang là đối tác tin cậy và thường xuyên của các tổ chức tín dụng như: MBBank, TPBank, SHB, HDBank, Agribank, MSB, PVCombank, VIB, VPBank…của các Cơ quan Thi hành án tại thành phố Hà Nội, tỉnh Cao Bằng, tỉnh Hòa Bình…của các đơn vị như: Đài truyền hình Việt Nam, Tổng Cục đường bộ Việt Nam, Tổng công ty lương thực Hà Bắc, Công ty cổ phần Sông Đà 2, Trường Đại học Kinh tế Quốc dân…Cũng như các trung tâm phát triển quỹ đất các tỉnh/thành phố/quận/huyện… như: Trung tâm phát triễn quỹ đất Thanh Hóa, trung tâm phát triển quỹ đất huyện Lương Sơn.

PHƯƠNG TIỆN VẬN TẢI

Người có tài sản: Chi nhánh Công ty TNHH Vận tải KUMHO SAMCO BUSLINES tại thành phố Hà Nội.
Giá khởi điểm: 11.860.000.000 đồng (Bằng chữ: Mười một tỷ, tám trăm sáu mươi triệu đồng). Giá khởi điểm đã bao gồm thuế giá trị gia tăng nhưng chưa bao gồm các chi phí liên quan tới việc sang tên, đổi biển, chuyển quyền sở hữu, phạt nguội (nếu có)..., các chi phí này cho bên trúng đấu giá chi trả.
Thời gian tổ chức cuộc đấu giá: 10h00 ngày 08/12/2022.
ĐẤU GIÁ
Người có tài sản: Ngân hàng TMCP Quốc Dân (NCB)
Giá khởi điểm: 405.000.000 đồng (Bằng chữ: Bốn trăm linh năm triệu đồng)
Thời gian tổ chức cuộc đấu giá: 09h00 ngày 21/06/2021.
ĐẤU GIÁ
Người có tài sản: Ngân hàng TMCP Quốc Dân (NCB)
Giá khởi điểm: 401.000.000 đồng (Bằng chữ: Bốn trăm linh một triệu đồng).
Thời gian tổ chức cuộc đấu giá: 09h00 ngày 21/06/2021.
ĐẤU GIÁ
Người có tài sản: Ngân hàng TMCP Quốc Dân (NCB)
Giá khởi điểm: 401.000.000 đồng (Bằng chữ: Bốn trăm linh một triệu đồng).
Thời gian tổ chức cuộc đấu giá: 09h00 ngày 21/06/2021
ĐẤU GIÁ

BẤT ĐỘNG SẢN

Người có tài sản: Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) – Chi nhánh Ninh Bình
Giá khởi điểm: 20.055.000.000 đồng (Bằng chữ: Hai mươi tỷ, không trăm năm mươi lăm triệu đồng).
Thời gian tổ chức cuộc đấu giá: 14h00 ngày 22/11/2022.
ĐẤU GIÁ
Người có tài sản: Ngân hàng TMCP Bản Việt – BVB.
Giá khởi điểm: 16.300.000.000 đồng (Bằng chữ: Mười sáu tỷ, ba trăm triệu đồng chẵn).
Thời gian tổ chức cuộc đấu giá: 09h00 ngày 28/06/2021.
ĐẤU GIÁ
Người có tài sản: Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội (SHB)
Giá khởi điểm: 4.402.500.000 đồng (Bằng chữ: Bốn tỷ, bốn trăm lẻ hai triệu, năm trăm nghìn đồng)
Thời gian tổ chức cuộc đấu giá: 14h00 ngày 28/05/2021
ĐẤU GIÁ
Người có tài sản: Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội (SHB)
Giá khởi điểm: 10.382.000.000 đồng (Mười tỷ, ba trăm tám mươi hai triệu đồng).
Thời gian tổ chức cuộc đấu giá: 10h00 ngày 31/05/2021.
ĐẤU GIÁ

TÀI SẢN CÔNG

Người có tài sản: Ủy ban nhân dân huyện Nam Sách, tỉnh Hải Dương
Giá khởi điểm:
Thời gian tổ chức cuộc đấu giá: 10/11/2020
ĐẤU GIÁ
Người có tài sản: Trung tâm phát triển quỹ đất tỉnh Đồng Nai
Giá khởi điểm: 48.397.531.000 đồng
Thời gian tổ chức cuộc đấu giá: 06/11/2020
ĐẤU GIÁ
Người có tài sản: Trung tâm phát triển quỹ đất tỉnh Đồng Nai
Giá khởi điểm: 154.370.533.000 đồng
Thời gian tổ chức cuộc đấu giá: 05/11/2020
ĐẤU GIÁ
Người có tài sản: Trung tâm phát triển quỹ đất tỉnh Đồng Nai
Giá khởi điểm: 145.822.191.000 đồng
Thời gian tổ chức cuộc đấu giá: 05/11/2020
ĐẤU GIÁ