KẾT NỐI GIÁ TRỊ KHÁCH HÀNG

        Công ty đấu giá hợp danh Sao Việt luôn luôn là doanh nghiệp đi đầu trong lĩnh vực bán đấu giá tài sản, đa dạng về các loại hình tài sản:Tài sản bảo đảm, xử lý nợ của các tổ chức tín dụng;Tài sản kê biên để thi hành án;Tài sản cố định cần thanh lý;Tài sản là quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất.

      Hiện tại công ty đấu giá hợp danh Sao Việt đang là đối tác tin cậy và thường xuyên của các tổ chức tín dụng như: MBBank, TPBank, SHB, HDBank, Agribank, MSB, PVCombank, VIB, VPBank…của các Cơ quan Thi hành án tại thành phố Hà Nội, tỉnh Cao Bằng, tỉnh Hòa Bình…của các đơn vị như: Đài truyền hình Việt Nam, Tổng Cục đường bộ Việt Nam, Tổng công ty lương thực Hà Bắc, Công ty cổ phần Sông Đà 2, Trường Đại học Kinh tế Quốc dân…Cũng như các trung tâm phát triển quỹ đất các tỉnh/thành phố/quận/huyện… như: Trung tâm phát triễn quỹ đất Thanh Hóa, trung tâm phát triển quỹ đất huyện Lương Sơn.

PHƯƠNG TIỆN VẬN TẢI

Người có tài sản:
Giá khởi điểm:
Thời gian tổ chức cuộc đấu giá:
ĐẤU GIÁ
Người có tài sản: Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) – Chi nhánh Hoài Đức.
Giá khởi điểm: 517.950.000 đồng (Năm trăm mười bảy triệu, chín trăm năm mươi nghìn đồng)
Thời gian tổ chức cuộc đấu giá: 14h00 ngày 06/06/2023
ĐẤU GIÁ
Người có tài sản: Ngân hàng TMCP Quốc tế Việt Nam (VIB)
Giá khởi điểm: 952.850.000 đồng (Bằng chữ: Chín trăm năm mươi hai triệu, tám trăm năm mươi nghìn đồng)
Thời gian tổ chức cuộc đấu giá: 14h00 ngày 22/05/2023
ĐẤU GIÁ
Người có tài sản: Cục Thi hành án dân sự tỉnh Cao Bằng
Giá khởi điểm: 13.932.900 đồng (Bằng chữ: Mười ba triệu chín trăm ba mươi hai nghìn chín trăm đồng)
Thời gian tổ chức cuộc đấu giá: 14h00 ngày 15/06/2023
ĐẤU GIÁ

BẤT ĐỘNG SẢN

Người có tài sản: Công ty cổ phần Đầu tư và Quản lý bất động sản IDJ
Giá khởi điểm: Chi tiết tại Danh mục tài sản đính kèm
Thời gian tổ chức cuộc đấu giá: Bắt đầu từ 09h00 ngày 11/08/2023
ĐẤU GIÁ
Người có tài sản: Công ty cổ phần Đầu tư và Quản lý bất động sản IDJ
Giá khởi điểm: Theo Danh mục tài sản đính kèm thông báo đấu giá.
Thời gian tổ chức cuộc đấu giá: Bắt đầu từ 09h00 ngày 10/07/2023
ĐẤU GIÁ

TÀI SẢN CÔNG

Người có tài sản: Ủy ban nhân dân huyện Nam Sách, tỉnh Hải Dương
Giá khởi điểm:
Thời gian tổ chức cuộc đấu giá: 10/11/2020
ĐẤU GIÁ
Người có tài sản: Trung tâm phát triển quỹ đất tỉnh Đồng Nai
Giá khởi điểm: 48.397.531.000 đồng
Thời gian tổ chức cuộc đấu giá: 06/11/2020
ĐẤU GIÁ
Người có tài sản: Trung tâm phát triển quỹ đất tỉnh Đồng Nai
Giá khởi điểm: 154.370.533.000 đồng
Thời gian tổ chức cuộc đấu giá: 05/11/2020
ĐẤU GIÁ
Người có tài sản: Trung tâm phát triển quỹ đất tỉnh Đồng Nai
Giá khởi điểm: 145.822.191.000 đồng
Thời gian tổ chức cuộc đấu giá: 05/11/2020
ĐẤU GIÁ