số 332, tổ 41B Đê La Thành, phường Phương Liên, quận Đống Đa, Hà Nội (nay là số 88 Đê La Thành, phường Phương Liên, quận Đống Đa, Hà Nội)

6,999,251,000₫

Mô tả

  • Quyền sử dụng đất tại thửa đất số 279, tờ bản đồ số 6H-I-32, diện tích: 71,2m2, hình thức sử dụng: Riêng: 71,2m2, chung: 0m2, mục đích sử dụng: Đất ở đô thị, thời hạn sử dụng: Lâu dài, nguồn gốc sử dụng: Nhà nước công nhận quyền sử dụng đất có thu tiền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất là nhà bê tông 3 tầng+xây gạch 1 tầng, diện tích xây dựng: 71m2, diện tích sử dụng: 102m2 tại địa chỉ: số 332, tổ 41B Đê La Thành, phường Phương Liên, quận Đống Đa, Hà Nội (nay là số 88 Đê La Thành, phường Phương Liên, quận Đống Đa, Hà Nội) theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số AĐ 444346, MS: 10109253992, Số QĐ cấp: 1116/2007/QĐ-UB do UBND quận Đống Đa, thành phố Hà Nội cấp ngày 01/03/2007.

Sản phẩm khác