Số 3 ngõ 87 Trường Lâm, phường Đức Giang, quận Long Biên, thành phố Hà Nội

8,796,935,000₫

Mô tả

  • Tài sản bán đấu giá: Quyền sử dụng đất tại thửa đất số 138(2), tờ bản đồ số 308-27, diện tích 185,0m2; hình thức sử dụng: Riêng; mục đích sử dụng: Đất ở tại đô thị, thời hạn sử dụng: Lâu dài; nguồn gốc sử dụng: Nhận chuyển nhượng đất được Công nhận QSDĐ như giao đất có thu tiền sử dụng đất tại địa chỉ: Số 3 ngõ 87 Trường Lâm, phường Đức Giang, quận Long Biên, thành phố Hà Nội theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sử hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số CL 155028; số vào sổ cấp GCN: CS 45948 do Sở tài nguyên và môi trường thành phố Hà Nội cấp ngày 24/11/2017 cho bà Nguyễn Thị Phương.
  • Giá khởi điểm: 8.796.935.000 VNĐ (Bằng chữ: Tám tỷ, bảy trăm chín mươi sáu triệu, chín trăm ba mươi lăm ngàn đồng). Lệ phí trước bạ, các chi phí phải đóng đối với tài sản bán đấu giá theo quy định pháp luật khi sang tên chuyển nhượng do khách hàng trúng đấu giá chịu và thực hiện. ####

Sản phẩm khác