Số 16 đường 1, khu tập thể F361, phường Yên Phụ, quận Tây Hồ, Hà Nội

6,500,000,000₫

Mô tả

Quyền sử dụng đất tại thửa đất số 08, tờ bản đồ số 01; diện tích 72,7 m2; hình thức sử dụng: Riêng; mục đích sử dụng: đất ở; và tài sản gắn liền với đất là: Nhà 06 tầng; kết cấu: Bê tông; tổng diện tích sử dụng: 370,8 m2, diện tích xây dựng: 72,7 m2 tại địa chỉ: Số 16 đường 1, khu tập thể F361, phường Yên Phụ, quận Tây Hồ, Hà Nội theo giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở số 10103051187, hồ sơ gốc số 953.2004/451.2004.QĐUB do UBND thành phố Hà Nội cấp ngày 19/01/2004 cho ông Nguyễn Đình Quý và bà Hoàng Kiều Xang.

Sản phẩm khác