Phố Sơn Tây, thị trấn Phùng, huyện Đan Phượng, TP. Hà Nội

0₫

Mô tả

Quyền sử dụng 106.3m2 đất tại thửa đất số 58, tờ bản đồ số 48, hình thức sử dụng: Riêng, mục đích sử dụng: Đất ở tại đô thị, thời hạn sử dụng: Lâu dài, nguồn gốc sử dụng: Nhận chuyển nhượng đất được công nhận QSDĐ như giao đất có thu tiền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất là: 01 nhà bê tông 3 tầng đã cũ tại địa chỉ: Phố Sơn Tây, thị trấn Phùng, huyện Đan Phượng, TP. Hà Nội theo Giấy chứng nhận QSDĐ đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số CB 857768 do Sở Tài nguyên và Môi trường thành phố Hà Nội cấp ngày 01/02/2016

Sản phẩm khác