Khu dân cư mới, xã Tân Dân, huyện Khoái Châu, Hưng Yên

540,000,000₫

Mô tả

  • Tài sản bán đấu giá: Toàn bộ quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất tại thửa đất số 3, tờ bản đồ số 17, diện tích 106,5m2, mục đích sử dụng: Đất ở tại nông thôn, thời hạn sử dụng: Lâu dài; nguồn gốc sử dụng: Nhận quyền sử dụng đất theo kết quả đấu giá quyền sử dụng đất tại địa chỉ: Khu dân cư mới, xã Tân Dân, huyện Khoái Châu, Hưng Yên theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số BC 625898; số vào sổ cấp GCN: CH00022 do UBND huyện Khoái Châu cấp ngày 25/02/2011 cho ông Nguyễn Thì Nhậm.
  • Giá khởi điểm: 540.000.000 đồng (Năm trăm bốn mươi triệu đồng chẵn)
  • Tiền đặt trước tham gia đấu giá: 000.000 đồng (Năm mươi triệu đồng chẵn).
  • Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá: 000 VNĐ/1 hồ sơ (Bằng chữ: Năm trăm ngàn đồng trên một hồ sơ).

Sản phẩm khác