Bán đấu giá tài sản xóm 4, xã Đông Dư, huyện Gia Lâm, Hà Nội

Bán đấu giá tài sản xóm 4, xã Đông Dư, huyện Gia Lâm, Hà Nội

2,271,429,000₫

Sản phẩm khác