1 (một) chiếc ô tô khách 47 chỗ ngồi, màu trắng, nhãn hiệu Huyndai UniverserNGT

1,037,000,000₫

Mô tả

Tài sản bán đấu giá: 01 (một) chiếc ô tô khách 47 chỗ ngồi, màu trắng, nhãn hiệu UniverserNGT; Số khung: SW2NFX000007; Số máy: F224525462121; BKS: 99B - 006.33; Chứng nhận đăng ký xe ô tô số 008815, dp Phòng CSGT - Công an tỉnh Bắc Ninh cấp ngày 25/05/2015 đứng tên bà Phạm Thu Trang.

#####

Đã bán đấu giá thành công!

Sản phẩm khác