01 (một) xe ô tô tải tự đổ, nhãn hiệu TMT

650,000,000₫

Mô tả

Tài sản bán đấu giá: 01 (một) xe ô tô tải tự đổ, nhãn hiệu TMT, số khung: 713DF1A00173, số máy: 3A11L1F30121, BKS: 34C-105.60 theo giấy chứng nhận đăng ký xe ô tô số 010277 do phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Hải Dương cấp ngày 08/07/2015 mang tên Công ty TNHH MTV VT&TM Thành Đạt QM.

#####

Tài sản đã bán đấu giá thành công!

Sản phẩm khác