01 (một) chiếc xe tải Pickup Cabin kép Mazda BT50

459,000,000₫

Mô tả

Tài sản bán đấu giá: 01 (một) chiếc xe tải Pickup Cabin kép Mazda BT50, biển kiểm soát 14C-114.90, số khung: 4DF9FW239060, số máy: P5AT1139881, chứng nhận đăng ký xe ô tô số 007887 do Công an tỉnh Quảng Ninh cấp ngày 06/02/2015 đứng tên Công ty TNHH Tân Hoàng Phát THP.

#####

Đã Bán đấu giá thành công!

Sản phẩm khác