01 (một) chiếc xe ô tô Thaco Olin

400,000,000₫

Mô tả

Tài sản bán đấu giá: 01 (một) chiếc xe ô tô Thaco Olin, BKS: 29C-906.29; Số khung: RNHA1425AFC058793, số máy: YC4E14020E12F7F00992, chứng nhận đăng ký xe ô tô số 219435 do phòng CSGT - Công an thành phố Hà Nội cấp ngày 20/05/2016 đứng tên Công ty TNHH Dịch vụ và Thương mại Đạt Lộc.

#####

Đã Bán đấu giá thành công!

Sản phẩm khác