01 (một) chiếc Xe ô tô Innova G - Đời 2007

280,000,000₫

Mô tả

Tài sản bán đấu giá: 01 (một) chiếc Xe ô tô Innova G, BKS : 29Z-5430, số khung: 879214464, Số máy: 6393645. Chứng nhận đăng xe ô tô số 0035224 do Phòng Cảnh sát giao thông Công an thành phố Hà Nội cấp ngày 31/07/2007 mang tên Công ty CP Hà Châu OSC.

#####

Đã Bán đấu giá thành công!

Sản phẩm khác