Thủ Tục Đăng Ký Quyền Sở Hữu Đối Với Một Số Tài Sản Đấu Giá

Nhằm giúp cho khách hàng hoàn thiện các thủ tục pháp lý đối với tài sản trúng đấu giá, Công ty Sao Việt cung cấp dịch vụ đăng ký quyền sở hữu đối với tài sản gồm: quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất, ô tô, phương tiện vận tải, tàu biển, cổ vật…. và các tài sản khác phải thực hiện thủ tục đăng ký quyền sở hữu tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Thủ tục  đăng ký quyền sở hữu đối với một số tài sản đấu giá:

 • Tài sản trúng đấu giá là: Quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất

 1.  Hồ sơ thực hiện:
 1. Đơn đăng ký biến động (Bản chính - theo mẫu);
 2. Chứng minh thư, hộ khẩu, đăng ký kết hôn;
 3. Tờ khai thuế;
 4. Bản gốc Giấy chứng nhận đã cấp;
 5. Hợp đồng mua bán tài sản bán đấu giá;
 6. Một trong các loại giấy tờ gồm: văn bản thỏa thuận hoặc hợp đồng thế chấp, góp vốn có nội dung thỏa thuận về xử lý tài sản thế chấp, góp vốn và văn bản bàn giao tài sản thế chấp, góp vốn theo thỏa thuận (bản chính); quyết định hoặc bản án của Tòa án nhân dân, quyết định thi hành án của cơ quan thi hành án đã được thi hành có nội dung xác định người có quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất (Bản sao chứng thực); văn bản kết quả đấu giá quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất theo yêu cầu của người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản hoặc yêu cầu của Tòa án nhân dân, cơ quan thi hành án đã được thi hành (Bản sao chứng thực);
 1.  Nơi nhận:
 1. Văn phòng đăng ký nhà đất tỉnh/thành phố trực thuộc trung ương;
 2. Văn phòng đăng ký nhà đất chi nhánh cấp khu vực;
 1. Thời gian thực hiện: 15 ngày làm việc


 • Tài sản trúng đấu giá là: Ô tô/ phương tiện vận tải

- Hồ sơ thực hiện:

 1. Giấy khai đăng ký xe.
 2. Giấy tờ của chủ xe : CMT, Hộ khẩu đối với cá nhân; Đăng ký kinh doanh đối với tổ chức;
 3. Hóa đơn giá trị gia tăng;
 4. Giấy tờ của xe:

*) Xe do Cơ quan Thi hành án có quyết định bán đấu giá để bảo đảm thi hành án:

- Giấy chứng nhận đăng ký xe (đối với xe đã đăng ký). Trường hợp không thu hồi được đăng ký xe thì phải có công văn xác nhận của Cơ quan Thi hành án.

- Bản sao quyết định của Toà án hoặc trích lục bản án.

- Quyết định thi hành án của cơ quan Thi hành án dân sự có thẩm quyền.

- Hợp đồng mua bán tài bán đấu giá tài sản;

- Chứng từ thu tiền hoặc biên bản bàn giao tài sản.

*) Xe thế chấp do ngân hàng bán đấu giá để thu hồi nợ:

- Giấy chứng nhận đăng ký xe (đối với xe đã đăng ký). Trường hợp không thu hồi được giấy chứng nhận đăng ký xe thì phải có công văn xác nhận của ngân hàng bán tài sản đề nghị (thay cho giấy chứng nhận đăng ký xe).

- Bản sao hợp đồng tín dụng hoặc hợp đồng bảo đảm (do tổ chức tín dụng ký sao).

- Hợp đồng mua bán tài bán đấu giá tài sản;

- Chứng từ thu tiền theo quy định của Bộ Tài chính.

Lưu ý: Trường hợp xe đã đăng ký ở địa phương khác, phải có thêm phiếu sang tên, di chuyển kèm theo hồ sơ gốc của xe.

- Nơi nhận: Phòng Cảnh sát giao thông, Phòng Cảnh sát giao thông đường bộ - đường sắt Công an tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương.

- Thời gian thực hiện: 07 ngày làm việc.


 • Tài sản trúng đấu giá là: tàu biển

- Hồ sơ thực hiện:

 1. Tờ khai đề nghị đăng ký thay đổi theo mẫu;
 2. Giấy tờ của chủ tàu biển : Giấy chứng minh nhân dân (bản sao kèm bản chính để đối chiếu) hoặc giấy chứng nhận nơi cư trú có xác nhận của công an cấp xã (bản chính) đối với cá nhân; Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp (bản sao có chứng thực hoặc bản sao kèm bản chính để đối chiếu) đối với tổ chức;
 3. Hợp đồng mua bán tài sản bán đấu giá;
 4. Hóa đơn giá trị gia tăng;
 5. Giấy tờ của tàu biển:

- Bản chính giấy chứng nhận đăng ký tàu biển

- Giấy chứng nhận dung tích tàu biển (bản sao có chứng thực hoặc bản sao kèm bản chính để đối chiếu);

- Giấy chứng nhận phân cấp tàu biển (bản sao có chứng thực hoặc bản sao kèm bản chính để đối chiếu);

- Chứng từ chứng minh đã nộp lệ phí trước bạ theo quy định, gồm tờ khai lệ phí trước bạ có xác nhận của cơ quan thuế và chứng từ nộp tiền vào ngân sách nhà nước (bản sao kèm bản chính để đối chiếu). Trường hợp tàu biển là đối tượng không phải nộp lệ phí trước bạ thì nộp tờ khai lệ phí trước bạ có xác nhận của cơ quan thuế (bản sao kèm bản chính để đối chiếu);

+ Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp (bản sao có chứng thực hoặc bản sao kèm bản chính để đối chiếu). Trường hợp chủ tàu là tổ chức nước ngoài thì nộp giấy phép thành lập chi nhánh tại Việt Nam (bản sao có chứng thực hoặc bản sao kèm bản chính để đối chiếu);


- Nơi nhận: Cơ quan đăng ký tàu biển khu vực .

- Thời gian thực hiện: 07 ngày làm việc.


Bình luận