Quyền sử dụng đất tại thửa đất số: -/-, tờ bản đồ số: -/-; Diện tích: 500 m2; Hình thức sử dụng: Riêng: 500 m2; Chung: 0m2; Mục đích sử dụng đất: Xây dựng biệt thự; Thời hạn sử dụng đất: Lâu dài; Nguồn gốc sử dụng: Nhận chuyển nhượng từ Công ty Âu Lạc Quảng Ninh; Tại địa chỉ: ô số 31 lô Z khu quy hoạch biệt thự Hồng Châu, đảo Tuần Châu, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh; Theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số: AD 582023, số vào sổ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số: 1676 do UBND tỉnh Quảng Ninh cấp ngày 28/08/2006 cho Công ty cổ phần Rồng Vàng Hạ Long.

Ô số 31 lô Z KQH BT Hồng Châu, đảo Tuần Châu, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh

Giá khởi điểm: 3.294.608.000 VNĐ