Quyền sử dụng đất (đợt 1) khu dân cư thuộc dự án Khu đô thị mới Đông Sơn, thành phố Thanh Hóa, tại phường An Hoạch, thành phố Thanh Hóa (MBQH chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 kèm theo Quyết định số 3830/QĐ-UBND ngày 09/10/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa)

Giá khởi điểm: 121.273.948.256 đồng