Tài sản đấu giá: 01 xe ô tô con, nhãn hiện CADILLAC, Số loại: ESCALAD, màu sơn: Trắng, năm sản xuất: 2015, Nước sản xuất: Mỹ

01 xe ô tô con, nhãn hiện CADILLAC, Số loại: ESCALAD

Giá khởi điểm: 4.100.000.000 đồng