Quyền tài sản phát sinh từ Hợp đồng mua bán nhà ở tại sinh thái Xuân Phương, phường Xuân Phương, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội

Giá khởi điểm: 6.121.000.000 đồng