BĐS tại Thôn Sơn Đồng, xã Kim Long, huyện Tam Dương, tỉnh Vĩnh Phúc.

Giá khởi điểm: 501.896.829 đồng