BĐS tại thôn Tô Khê, xã Phú Thị, huyện Gia Lâm, thành phố Hà Nội

Giá khởi điểm: 1.020.000.000 đồng