Lô thiết bị truyền hình đã qua sử dụng: Hệ thống Anten thu vệ tinh 1100CS

Giá khởi điểm: 30.000.000 đồng