BĐS tại Thôn Đỗ Xá, xã Vạn Điểm, huyện Thường Tín, thành phố Hà Nội

Giá khởi điểm: 810.000.000 đồng