Toàn bộ giá trị Quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất tại địa chỉ: Tổ 47A (nay là số nhà 36, ngõ 217 phố Yên Hòa), phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội

Giá khởi điểm: 3.915.000.000 đồng (Bẵng chữ: Ba tỷ, chín trăm mười lăm triệu đồng).