Quyền sử dụng toàn bộ nhà đất tại thửa đất số 18, tờ bản đồ số 15; diện tích đất: 200m2; hình thức sử dụng: Riêng; Mục đích sử dụng: Đất ở nông thôn; thời hạn sử dụng: Lâu dài có địa chỉ tại Xóm 5, thôn Hạ, xã Đông Dư, huyện Gia Lâm, Hà Nội

Giá khởi điểm: 1.916.932.000 đồng