BĐS tại địa chỉ Thôn Đường Nhạn, xã Xuân Nộn, huyện Đông Anh, Hà Nội

Giá khởi điểm: 1.368.000.000 đồng