Quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất tại địa chỉ Đội 4, xã Tự Nhiên, huyện Thường Tín, Hà Nội

Giá khởi điểm: 1.785.000.000 đồng