Quyền sử dụng đất và các tài sản gắn liền với đất tại địa chỉ: KTT Công an Ba La – phường Quang Trung – TP Hà Đông – tỉnh Hà Tây (nay là Số nhà 22, ngõ 861 đường Quang Trung, phường Phú La, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội)

Giá khởi điểm: 4.402.500.000 đồng (Bằng chữ: Bốn tỷ, bốn trăm lẻ hai triệu, năm trăm nghìn đồng)