Ô số 33 lô Z khu quy hoạch biệt thự Hồng Châu, đảo Tuần Châu, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh.

Giá khởi điểm: 3.294.608.000 đồng