Tàu chở hàng tổng hợp CÁT TƯỜNG 25

Giá khởi điểm: 8.750.000.000 đồng