Quyền sử dụng đất tại thửa đất số 8, tờ bản đồ QHMB, địa chỉ thôn Tiên Hội, xã Đông Hội, huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội

Giá khởi điểm: 2.245.500.000 đồng