Tàu chở hàng CÁT TƯỜNG 38

Giá khởi điểm: 8.750.000.000 đồng