Toàn bộ lô hàng gốm sứ vẽ vàng, chàm của Công ty TNHH Hải Đồ Cổ đã cầm cố và bàn giao cho SHB chi nhánh Tây Hà Nội. Lô hàng hiện đang lưu trữ tại Showroom của Công ty TNHH Mỹ Nghệ – Mỹ Thuật Ngọc Sơn tại Đà Nẵng

Giá khởi điểm: 1.440.431.100 đồng (Bằng chữ: Một tỷ, bốn trăm bốn mươi triệu, bốn trăm ba mươi mốt nghìn, một trăm đồng).