Tàu chở hàng tổng hợp TUẤN DŨNG 25

Giá khởi điểm: 8.750.000.000 đồng