Lô dây đồng điện từ các loại, trọng lượng của 447 thùng

Giá khởi điểm: 1.023.522.500 VNĐ